Utskotten

Det finns många ekonomstudenter på MDH som är intresserade av att påverka, arrangera och stödja olika evengameng genom Esekon. Därför kommer här en liten guide till de olika utskotten som man har möjlighet att gå med i. Något som är gemensamt för alla utskott är att man är med precis så mycket man själv vill och bara på de projekt som man har tid och lust att hålla på med.

 

Sociala utskottet

 

För att främja studentlivet i Eskilstuna skapar och stödjer det sociala utskottet olika aktiviteter. Det kan vara allt ifrån fester och sittningar till träffar och event som anordnas av Kåren och Sexet. Här går man med om man gillar att vara med att planera eller ha ansvar för projekt som involverar studenter och andra linjeföreningar på skolan. Just nu är planeringen inför lusseminglet i full gång men även en sittning för oss ekonomer senare i vår, där det finns en projektgrupp som man kan vara med i. Om man har kontakter eller bara vill vara med och hjälpa till ska man gå med här!

 

Marknadsföringsutskottet

 

För att Esekon ska synas på skolan finns marknadsföringsutskottet. De har hand om allt från att uppdatera och designa hemsida samt facebook till att trycka upp affischer och flyers. Om man har färdigheter inom design, foto eller att skriva är det här utskottet för dig! Mycket av arbetet handlar om att se till att all information når medlemmarna i föreningen och därför jobbar utskottet mycket med mejl, nyhetsbrev och event på facebook.

 

Näringslivsutskottet

 

Det är viktigt att bygga ett nätverk medans man som student går på högskolan. Detta är näringslivsutskottets uppgift, de vill få till ett kontaktnät med olika företag och intresseorganisationer som vi studenter kan ha nytta av i framtiden. Samtidigt ger detta företagen en chans att träffa oss framtida ekonomer och det kan vara guld värt. Just nu sysslar de främst med att få in företag till lusseminglet och att anordna olika aktiviteter som studenter och företag kan anordna tillsammans.

 

Utbildningsutskottet

 

Det är viktigt att vi som studenter på MDH är med och påverkar vår utbildning. För att göra detta finns utbildningsutskottet, de har kontakt med högre uppsatta personer på skolan och gör det möjligt för studenterna att göra sin röst hörd. De anordnar även studiecirklar där studenterna kan ses och plugga tillsammans i bokade grupprum på skolan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna