Är du vår nya sammarbetspartner?

Samarbetspartnerskapet är till för att skapa värde för både studenter, förening och företag. Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete med våra partners för att tillsammans skapa ett givande & professionellt utbyte. Samarbetet regleras i avtal som kan vara av tre nivåer: guldsponsor, silversposnor och bronsponsor. 

För att samarbetet ska skötas professionellt har ni en kontaktperson som sköter all kommunikation mellan er & föreningen under det år avtalet löper. Vill du veta mer om vad som ingår i samarbetspartnersavtalet, varför det är värdefullt att vara partner & hur ni ska gå tillväga för att bli det? 

Kontakta ordforande@eskon.se

             Fördelar med partnerskap


Varumärkeskännedom
 

Som partner får ni som företag en exponering som stärker ert varumärke gentemot föreningens  medlemmar samt Mälardalens universitet fram till dagen studenterna skall ut i arbetslivet.


         Relationer
 

Genom ett samarbetsavtal får både föreningen & ert företag förutsättningarna att bygga ett stabilt & kontinuerligt samarbete vilket medför att ni lättare kan föra en mer personlig & nära dialog med studenterna.


Framtida arbetsatgare
 

Resultatet blir att ni i slutändan har fantastiska möjligheter att rekrytera rätt studenter för just er.

                                                                                   


                                                                        © 2024 Esekon, Mälardalens universitet