Akavia

Jusek och Civilekonomerna har bildat ett nytt fackförbund tillsammans – Akavia, AKA för akademi och VIA för väg, alltså den akademiska vägen. Namnet bygger på löftet att varje medlem ska få utväxling på sin akademiska utbildning genom hela arbetslivet, från studietiden till pensionen. Nu är vi större och starkare tillsammans med 130 000 medlemmar.

Vi erbjuder en samlad spetskompetens i alla viktiga frågeställningar och engagerar oss självklart i din och varje medlems unika situation. Du får tillgång till ett nätverk av både andra medlemmar och specialister, dels för att ha tillgång till andras perspektiv och kunskap, men också som en viktig del av att bygga den akademiska stoltheten. Bli kostnadsfri studentmedlem på www.akavia.se redan idag. 

                                                              


                                                                                      © 2024 Esekon, Mälardalens universitet