Om oss

Esekon är en medlemsorganisation och agerar som den linjeförening för ekonomerna vid Mälardalens universitet. Esekon är en ideell organisation som arbetar med och för Eskilstunas ekonomstudenter.

Idén om Esekon kom i samband med terminstarten 2011 när tre studenter saknade en linjeförening för ekonomstudenterna vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Organisationen startades upp den 27 oktober 2011 med visionen om att kunna skapa större samhörighet för både studenter, akademi och näringsliv.

Våra målsättningar sedan starten är att skapa goda relationer gentemot akademin och näringslivet. Vi arbetar även mycket med att kontinuerligt förbättra samarbetet med studentkåren och andra linjeföreningar på MDU, både i Eskilstuna och Västerås. Ett mål som vi arbetar mycket med är att vi ska skapa goda kontakter gentemot näringsliv i syfte att utveckla föreningen samt att ge våra medlemmar ett bredare kontaktnät, vilket ger individen bättre förutsättningar efter studietiden.

Föreningen är uppbyggd av en styrelse med ett Presidie bestående av: Ordförande, Vice Ordförande ochSkattmästare. Vidare finns en Sekreterare samt fyra utskott: Marknadsförings-, Utbildnings-,Näringslivs- och det Sociala Utskottet. Varje utskott har en ordförande och en vice ordförande samt obegränsat antal medlemmar.

Esekon är ansluten till Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) som är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. S.E.R.O. tillhandahåller tre konferenser samt ett par resursdagar innehållande utbildning, erfarenhetsutbyte samt möjlighet till ett utökat kontaktnät. 
Mer information om S.E.R.O. kan du hitta på deras hemsida sero.nu.

Esekon är en medlemsorganisation och agerar som den linjeförening för ekonomerna vid Mälardalens universitet. Vi är studenter som arbetar för studenter. 

                                                            Värdegrund

    ÖPPENHET

Vi är öppna för alla studenter oavsett vem du är och var du kommer ifrån där alla medlemmar har rätt att synas och ta plats.

       RESPEKT

Det finns varken dåliga idéer eller dumma frågor. Vi agerar respektfullt mot varandra och externa parter.  Hos oss är alla lika mycket värda och behandlas lika.

FRAMÅTANDA

Esekon strävar alltid efter att utveckla sig själva genom att ta sig an nya utmaningar. Ambitionen är att ständigt ligga i framkant.

  GEMENSKAP

Esekon stöttar och lyssnar på varandra samt arbetar för att alla ska känna sig delaktiga. Hos oss skapas starka band som ger dig vänner för livet.