Föreningens utskott

Föreningens utskott är indelade i tre ben av föreningens verksamhet: Fritid, Framtid och Studier.  Ett utskott ansvarar för en specifik del av verksamheten & består av, utöver projektgrupperna, en ordförande samt en vice ordförande med övergripande ansvar. Att engagera sig i ett utskott är ett utmärkt sätt att lära känna föreningen, dess verksamhet & dess medlemmar ännu bättre. 

                                        Marknadsföringsutksottet

Marknadsföringsutskottets huvudsakliga uppgift är att bedriva ett arbete för att nå ut till ekonomstudenterna på Mälardalens universitet. Marknadsföringen sker på olika medier. Medierna som Esekon använder är insagram, faceebok och hemsidan. 

Genom att bedriva olika marknadsföringskampanjer så är målet att uppnå ett så stort intresse för såväl Esekon som förening, som för universitetet och den studietid som studenterna befinner sig i. 

Kontatka marknadsförinsutskottet på marknadsforing@esekon.se

                                             Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet arbetar nära med arbetsmaknaden. Vi arbetar för att studenterna ska få en nära kontakt med företag och organisation på arbetamrknaden innan examen. 

Kontakta närinslivsutskottet på naringsliv@eskon.se

                                                 Sociala Utskottet

I Sociala utskottet i Esekon anordnar vi sittningar, temafester, pubkvällar och andra evenemang utanför skoltiden. Evenemangen är öppna för alla studenter på Mälardalens universitet.  

Kontakta sociala utskottet på sociala@eskson.se

                                               Utbildningsutskottet


Utbildningsutskottet arbetar med att förbättra ekonomprogrammet på Mälardalens Högskola. Kursupplägg,  kurslitteratur samt kursutvärderingar är några saker som utbdilningsutskottet diskuterar tillsamamns med universitet. 

Kontakta utbdilnignsutskottet på utbildning@esekon.se

                                                                     

                                                                                © 2024 Esekon, Mälardalens universitet