Är du vår nya sammarbetspartner?

Samarbetspartnerskapet är till för att skapa värde för både studenter & företag. Det är viktigt för oss att ha ett nära samarbete med våra partners för att tillsammans skapa ett givande & professionellt utbyte. Samarbetet regleras avtal som kan vara av tre nivåer; guld, silver eller brons. 

För att samarbetet ska skötas professionellt har ni en kontaktperson som sköter all kommunikation mellan er & föreningen under det tiden avtalet löper. Vill du veta mer om vad som ingår i samarbetspartnersavtalet, varför det är värdefullt att vara partner & hur ni ska gå tillväga?

Kontakta oss, ordforande@esekon.se
 

               Fördelar med partnerskap


Publicitet
 

Som samarbetspartner får ni som företag en exponering som stärker ert varumärke gentemot föreningens medlemmar fram till dagen de skall ut i arbetslivet.


Relationer
 

Genom ett samarbetsavtal får både föreningen & ert företag förutsättningarna att bygga ett stabilt och nära samarbete. Detta ger er möjligen att skapa relationer med studenterna. 


Framtida arbetstagare
 

Reskultatet blir att ni får möjligheten att hitta era framtida arbetstagare.