Ekonomprogrammet vid Mälardalens universitet i Eskilstuna


Mälardalens univesitet - Eskilstuna
 

Mälardalens universitet är ett av dom nyaste universiteten i Sverige. Med över 20 000 elever på universitetet finns det bland annat 1000 kurser och 56 olika program att studera. En av de mest efterfraktade programmen på Mälardalen universitet är just ekonomprogrammet. 
 


Ekonomprogrammet - Eskilstuna
 

Ekonomprogrammet är ett program på 3 år och därmed sex terminer (180hp).  De första tre terminerna läser man företagsekonomi, nationalekonomi, handelsrätt och statestik på grundnivå. Termin 3 väljer man även inriktning. Inrikningarna är digitala verksamhetsutveckling, marknadsföring, management eller redovisning. 

Under programmets gång har du möjlighet att studera utomlands där MDU deltar i flera nätverk för internationellt utbyte och har samarbetsavtal med många utländska universitet vilket kan komma att ge dig försprång när det är dags att ge sig ut på arbetsmarknaden. Centralt för programmet är även den nära kontakten med näringslivet, lärare och andra studenter under hela studietiden. Även detta för att kunna du skapa ett kontaktnät inför arbetslivet.

Ekonomprogrammet på Mälardalens universitet förbereder dig för arbetsmarknaden både inom en privat och offentlig sektor. På ekonomprogrammet utvecklar  du egenskaper som krävs för ett kvalificerat, självständigt och projektorienterat arbete. 

För mer information om ekonomprogrammet på Mälrdalens univeristet i Eksilstuna se här. 
 

                                                                                © 2024 Esekon, Mälardalens universitet