Styrelsen 2017

Styrelsens uppgift är att se till att föreningen flyter på och den är uppdelad i sex delar: Presidiet, Sekreterare samt fyra olika utskott: Sociala-, Marknadsförings-, Näringslivs- och Utbildningsutskottet. De olika utskotten anordnar aktiviteter, har kontakt med företag, marknadsför ekonomerna på skolan samt skapar sammanhållning och förbättrar utbildningssituationen på skolan.

Presidiet
Sociala utskottet
Utbildningsutskottet
Marknadsföringsutskottet
Näringslivsutskottet
Sekreterare