Ordförande
Oliver Knutsson, 21år från Eskilstuna

Om Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet har i huvudsaklig uppgift att marknadsföra föreningen mot medlemmar, näringsliv och akademi. Med hjälp av vår marknadsföring kan vi informera våra medlemmar om sittningar, gästföreläsningar, resor och andra evenemang som Esekon arrangerar och genomför. Vi använder oss av sociala medier för att nå ut till våra medlemmar.

Om du är duktig på något inom media, till exempel foto eller layout är du alltid välkommen att hjälpa till. Alla är såklart med på sina egna förutsättningar och engagerar sig efter eget intresse!

Kontakt:

marknadsforing@esekon.se