Ordförande
Robert Nilsson, 29 år från Göteborg.
 

Kontakt:

ordforande@esekon.se

Vice ordförande
Michelle Karlsson, 21 år från Eskilstuna. 
 
Kontakt:
viceordforande@esekon.se

Skattmästare
Madeleine Kämpe, 24 år från Norrköking


Kontakt:
skattmastare@esekon.se