Esekon är en ideell organisation som arbetar med och för Eskilstunas ekonomstudenter.

Idén om Esekon kom i samband med terminstarten 2011 när tre studenter saknade en linjeförening för ekonomstudenterna vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna. Organisationen startades upp den 27 oktober 2011 med visionen om att kunna skapa större samhörighet för både studenter, akademi och näringsliv.

Våra målsättningar sedan starten är att skapa goda relationer gentemot akademin och näringslivet. Vi arbetar även mycket med att kontinuerligt förbättra samarbetet med studentkåren och andra linjeföreningar på MDH, både i Eskilstuna och Västerås. Ett mål som vi arbetar mycket med är att vi ska skapa goda kontakter gentemot näringsliv i syfte att utveckla föreningen samt att ge våra medlemmar ett bredare kontaktnät, vilket ger individen bättre förutsättningar efter studietiden.

Föreningen är uppbyggd av en styrelse med ett
Presidie bestående av: Ordförande, Vice Ordförande och Skattmästare. Vidare finns en Sekreterare samt fyra utskott: Marknadsförings-, Utbildnings-, Näringslivs- och det Sociala Utskottet. Varje utskott har en ordförande och en vice ordförande samt obegränsat antal medlemmar.

Esekon är ansluten till Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) som är en paraplyorganisation för ekonomföreningar och -kårer. S.E.R.O. tillhandahåller tre konferenser samt ett par resursdagar innehållande utbildning, erfarenhetsutbyte samt möjlighet till ett utökat kontaktnät. 
Mer information om S.E.R.O. kan du hitta på deras hemsida
sero.nu.

Esekons styrelse

Esekons logga