Ordförande
Elin Lillesand, 23år från Stockholm. 

Vice ordförande
Thom Werner, 20år från Jönköping. 

Om Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottets främsta uppgift är att se till så att Esekon har samarbetspartners och sponsorer i näringslivet. Vi ska hålla kontakt med näringslivet och ordna gästföreläsningar, träffar med företag, studiebesök samt sponsring till föreningen samt aktiviteter. Utskottet ska även bidra till att du som student ska ha ett nätverk av kontakter i näringslivet när du avslutat din utbildning. Vi vill även att du som student ska få möjlighet att se olika yrken och yrkesroller inom ämnet samt din inriktning för att ge en inblick i vad du kan bli när du är färdig och att finna mål du vill sträva efter.

Kontakt:

naringsliv@esekon.se