I bild: Johan Unger & Serkan Pektas
I bild: Johan Unger & Serkan Pektas

Johan Unger

Ålder: 24 år

Yrke: Bankman på Nordea,
...........företagsavdelningen.

Utbildning: Ekonomprogrammet,
......................Mälardalens Högskola

Vision: Att utvecklas för varje dag
..............som går.Som så många andra visste inte Johan vad han ville göra efter studenten, men han har alltid haft ett intresse för ekonomi och företagande. Innan högskolan jobbade Johan väldigt mycket under en tre års period där han provade på många olika yrken inom industri och handel, även danslärare för att hitta intresset för framtiden. När Johan började studera Ekonomprogrammet på Mälardalerns högskola jobbade han även extra i butiken Cervera.

– Jag har jobbat lite extra under hela studietiden, till en början jobbade jag på Cervera och kände därefter att jag behövde jobba med något som är anknutet till utbildningen och sökte därför tjänsten hos Nordea. Jag fick en anställning som timextra på servicekontoret som var väldigt lärorikt och har idag gått över till företagssidan.

Vägen fram till jobbet på Nordea började i föreningen Esekon som är en studentförening för ekonomistuderande studenter i Eskilstuna. Johan var en av de studenter som startade upp Esekon för snart tre år sedan. Till en början var Johan vice ordförande i styrelsen för Esekon och blev senare vald till ordförande. Genom föreningen lyckades han få en närmare kontakt till företagen under evenemangen som Esekon anordnade, däribland Lusseminlet som gjorde att anställda från företagen kände igen hans ansikte på ett annat sätt.

– När jag satt som ordförande så hade vi ett lunchmöte med Henrik som är kontorschef på rådgivningen, där pratade vi om ett samarbete mellan Esekon och Nordea. Då tog Henrik upp att han tyckte det var konstigt att det inte var flera studenter som hade sökt till tjänsterna Nordea gick ut med. Jag erbjöd mig att skicka in mitt CV, Henrik vidarebefordrade det sedan till Anna som är vikarierande chef på servicekontoret. Det resulterade i att jag fick gå på intervju som sedan ledde till jobbet. Jag hade gått på olika CV föreläsningar om hur man presenterar sitt CV vilket jag tror spelade en stor roll i anställnings-processen, även att jag hade bra referenser till intervjun.

Redan under studiestarten visste Johan att han ville engagera sig i studentlivet. Han såg föreningen som ett bra tillfälle att hjälpa till med studenternas trevnad och samtidigt ha ett lärorikt ideellt arbete vid sidan om studierna. Föreningen i sig är som ett hjälpande organ för studenter och medverkar till att deras studier kan löpa friktionsfritt utan några problemområden. Föreningen förmedlar viktig information mellan lärare och studenter samt anordnar evenemang med företag för att skapa en relation mellan arbetsgivare och studenter. Även olika aktiviteter som sittningar, spelkvällar och studiecirklar för att underlätta för studenterna under studietiden. När Johan fick frågan om hur det var att sitta som ordförande i Esekon besvarades frågan med ett leende på läpparna.     

– Det var väldigt roligt faktiskt. Jag var ju först vice ordförande och hade inte alls tänkt söka till ordförandeposten. Det var Mikael Broman som var ordförande då och han hade stora erfarenheter inom föreningar samt en bakgrund som yrkesofficer. Så det kändes tryggt att stå bakom honom. Där vi bollade mycket idéer om vilka vägar vi kunde gå, men det var han som var ansiktet utåt och representerade föreningen. Vid föreningens årsstämma valde Mikael att föra platsen vidare, då ställde jag upp och blev vald till ordförande för Esekon. Det var in på det djupa på en gång! Jag hade möjlighet till stöd och tips från flera bland annat S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation) och även den tidigare ordförande Mikael Broman. Visst kan det låta lite läskigt att man går in som ordförande utan erfarenhet, men det var inte så farligt eftersom jag fick den stöd jag behövde. Det finns inga rätt eller fel. Jag hade ganska lösa tyglar när vi styrde föreningen och gav ansvar till alla delaktiga så att alla var med och gjorde nytta. Det kunde vara ämnen som planera, vi var tvungna att hinna med studierna som var på heltid och även jobba extra och hålla någon träning. Vi var ju ett ansikte utåt både inom skolan och mot andra föreningar samt lärare, programansvariga osv. Det kanske man inte var så van vid innan men man kom in i det och lärde sig att hantera dessa olika områden.

Johan förklarar att han fått en bra grund att stå på med hjälp av sina studier. Han menar att ett viktigt verktyg att ta med sig från studietiden är förmågan att ta till sig nya kunskaper, att lära sig lära sig. Ett kraftfullt verktyg inför framtiden, när tyvärr delar av det man lärt sig glömts bort. Han konstaterar att fördelen med att läst kurserna tidigare är att man fått den första inlärningen och då bara behöver repetera för att lära sig kunskapen igen. Johan menar även på att det finns mycket mer att göra under studietiden än att bara fokusera sig på kurslitteraturen.

– Halva studietiden känner jag har gått till att nätverka med personer, föreningar och företag vilket också bygger en utveckling. Jag vet inte hur mycket det med nätverkandet har hjälpt mig med min personliga utveckling, men det är en helt annan kategori från att läsa kurslitteraturen. Jag har självklart fått väldigt mycket av utbildningen. Jag har läst inriktningen Ekonomistyrning och tycker att jag har haft väldigt stor nytta av det när jag jobbar i bank, eftersom det hela tiden kommer upp termer som nyckeltal, även om man förstår detaljerna i samtalet så har man en aning om vad det är kollegorna pratar om direkt från början. Det har jag verkligen haft nytta av.

Det är uppenbart att Johan trivs väldigt bra på arbetet efter snart ett år på Nordea. Där han överraskats av hur stort område det är med enorma möjligheter av tjänster och hur mycket information det finns att lära sig. Johan menar att man på Nordea kan öka sin personliga utveckling enormt samtidigt som man med sina uppgifter hjälper banken till en bättre position. Om inte Johan skulle arbetat på Nordea skulle alternativet vara att driva ett eget företag eftersom han haft intresse för det under en längre tid. Sen vad det skulle vara för företag vet han inte alls. Vid frågan om dansstudio? Skrattar Johan lite lätt.

– Ja men precis, kanske det administrativa i varje fall. Inte längre dansandet det ligger på hyllan!

För att toppa jobbformen tycker Johan att det är viktigt att ha bra arbetskollegor som får en att må bra och tycka om sitt arbete. Johan tränar även lite innebandy och gymmar eftersom träning ger honom energi och får kroppen att må bra. På frågan om det är viktigt med fritid svarar Johan.

– Ja definitivt, det kan ju bli mycket med studier, föreningsliv och arbete på samma gång därför tror jag att det är viktigt att variera med tid för sig själv. Då är vi inne på det här med planering för att hinna umgås med vänner, idrotta och göra saker man tycker om. Det är viktigt att tycka det man gör är roligt eftersom man får en motivation vilket gör att allt funkar bättre då.

Det som format Johan till den han är idag är livet. Han tror på mycket lärdom direkt från grundskolan då han gick i musikklass. Då han blev bekväm med att stå på scen och agera inför folk. Johan började dansa under gymnasiet och kom in i dansvärlden efter gymnasiet då han började undervisa. Det tror han gav väldigt mycket, just att få leda klasser då det kräver väldigt mycket ansvar och planering för att lägga upp sitt arbete. Efter det började Johan jobba i butik där han blev butikschef ett halvår senare. Det var ju också nytt för en 21 åring att bli butikschef och få ansvar för en hel butik med personal, inköp och kunder.

– Jag hade ingen erfarenhet som butikschef, men det är samma där, jag fick den hjälp och stöd jag behövde för att klara av uppgiften. Det var ju likadant med föreningen när jag blev vald till ordförandeposten, där jag gick in på det djupa direkt och sedan försökte simma. Jag tror man växer med utmaningar!

Skribent: Serkan Pektas
Foto: Nathalie Johansson