Svenska fribrevsbolaget

Svenska Fribrevsbolaget, SFB, är ett försäkringsbolag med affärsidén att erbjuda en kostnadseffektiv och transparent lösning för svenska pensionssparare.

Verksamheten startade under 2020 och har redan över en miljard i
försäkringskapital.

                                                                                                                                                              © 2022 Esekon, Mälardalens universitet